Home Pháp luật Có việc làm vẫn nhận trợ cấp thất nghiệp có bị phạt...

Có việc làm vẫn nhận trợ cấp thất nghiệp có bị phạt không?

Bạn Minh Phong, tại địa chỉ huyện Thuận thành, Bắc Ninh gửi câu hỏi đến báo: Sau khi nghỉ việc, em trai tôi nộp hồ sơ đến trung tâm dịch vụ việc (TTDVVL) làm để nhận trợ cấp thất nghiệp. Hiện em tôi đã đi làm trở lại mà vẫn nhận trợ cấp thất nghiệp thì có vi phạm gì không?

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đã có việc làm thì phải có nghĩa vụ thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm.

Theo điểm b khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020 (Số: 61/2020/NĐ-CP, ngày 29/5/2020) thì khi người lao động có việc làm sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

Ngoài ra, theo quy định tại Luật Việc làm (Luật số: 38/2013/QH13) thì người lao động khi có việc làm phải thông báo tình hình đã có việc làm cho TTDVVL và ngưng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tại điểm c khoản 1, Điều 39 Nghị định 28/2020 (Số: 28/2020/NĐ-CP, ngày 01/3/2020) về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, BHXH… quy định: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo theo quy định với Trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

Về biện pháp khắc phục hậu quả thì buộc người vi phạm nộp lại cho tổ chức BHXH số tiền trợ cấp thất nghiệp đã nhận trong thời gian đã có việc làm.

Như vậy, trường hợp của em trai bạn đã có việc làm mà không thông báo cho TTDVVL và tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp thì có thể bị phạt 1-2 triệu đồng và buộc nộp lại số tiền đã nhận trong khoảng thời gian đã có việc làm.

Theo DangCongSan.Vn

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here