Browsing: Samsung Bắc Ninh

Công ty SamSung Việt Nam – doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn SamSung Hàn Quốc. Tại Việt Nam, công ty…